استعفای دسته جمعی

Karroobiتعداد زیادی از اعضای حزب اعتماد ملّی که ریاست آن را کرّوبی بر عهده داشت با صدور بیانه‏های متعددی مبنی بر اعلام برائت و تقبیح اعمال وی، از عضویت در این حزب، استعفا دادند.

برخی از این افراد از اعضاء فعال در کردستان و حتی لرستان بوده که با بیانیه‏های خود کرّوبی را فردی غافل و ابزاری بی استفاده در دستان جریان ضدانقلاب و بیگانگان خوانده اند که باعث ننگ جریان اصلاحات شده است.

در همین رابطه قابل توجه است که مردم شهرستان الیگودرز که زادگاه کرّوبی می‏باشد، با طوماری 72 متری که به اندازه سالیان عمر او می‏باشد، خواستار محاکمه این مایه ننگ شهرستان و سایر عوامل اصلی فتنه شده اند.

/ 0 نظر / 16 بازدید