این قطب‌نما بین و رهت پیدا کن

گر رهرو میخانه و گر عازم دیری

این قطب نما بین و رهت پیدا کن

 

 هزاران انتخاب، هزاران اتفاق، هزاران گزینه، هزاران مسیر و ...

کدام سو خواهیم رفت؟ چگونه خواهیم رفت؟ با کدامین همراه، عازم خواهیم شد؟ راهی که برگزیده‏ایم به چه مقصدی ختم خواهد شد؟ آیا گام اول را درست برداشته‏ایم؟

تمامی این سؤالات در گرو انتخاب صحیح مسیر می‏باشد. سمت و سویی که به درستی، عیان نخواهد شد؛ الّا به وسیلة یک قطب نما. قطب نمایی که در طول سپری نمودن مسیر، مدام سمت و جهت درست را به ما نشان دهد.

پس اکنون وقت آنست که با انتخاب قطب نمایی مناسب، راهنمایی امین برای همراهی با خود برگزینیم.

/ 0 نظر / 18 بازدید